O Zakładzie

Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej został powołany przez JM Rektora UKW z dniem 1 października 2011 roku.
W oparciu o misję Uczelni realizuje on swoje zadania. Wśród tych działań można wymienić:

 • prowadzenie badań w kilku obszarach, między innymi:
  • prace na polską adaptacją wywiadu Psychologicznych Czynników Oddziałujących na Stan Somatyczny (DCPR),
  • prace nad skalą stanu somatycznego,
  • prace nad Skalą Stresu Szkolnego,
  • charakterystyka psychologiczna matek dzieci chorych przewlekle,
  • charakterystyka psychologiczna bezdomnych kobiet, mężczyzn i dzieci,
 • współpraca z różnymi ośrodkami: Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Szpitalem Specjalistycznym w Pile, Kliniką Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”, Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego, schroniskami dla osób bezdomnych i szkołami w Bydgoszczy.
 • by poszerzyć pole kształcenia studentów i doktorantów przy Zakładzie działa Koło Naukowe, w ramach którego wykonywana jest praca diagnostyczna, psychoedukacyjna i terapeutyczna na rzecz środowiska społecznego,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz