Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej

Koło działa przy Zakładzie Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy. Opiekunem naukowym koła jest mgr Izabela Grzankowska.

Zarząd Koła tworzą studenci Instytutu Psychologii UKW:

 • Dominika Tybora - przewodnicząca
 • Łukasz Warchoł - zastępca przewodniczącej
 • Tomasz Gawinkowski - sekretarz

oraz koordynatorzy sekcji działających w ramach koła, które realizują projekty naukowo – badawcze, psychoprofilaktyczne i wolontariackie:

 • Sekcja Badań nad Agresją
  koordynator: Zuzanna Kołecka
  Aktualne zadania - badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami agresji oraz realizacja cyklu warsztatów kształcących umiejętności społeczne uczniów klas 1–3 szkół podstawowych.
 • Sekcja Współpracy z ASPI
  koordynatorzy: Agata Cyganik, Maja Bilicka, Natalia Spica
  Aktualne zadania - wspieranie opieką dzieci z Zespołem Aspergera w ramach zajęć w  świetlicy popołudniowej, pomoc dzieciom w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych oraz  kontakt indywidualny z podopiecznymi.
 • Sekcja Badań nad Autyzmem
  Koordynator: Grzegorz Margulewicz
  Aktualne zadania - uczestnictwo w zajęciach szkolnych dla dzieci z autyzmem.
 • Sekcja Współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Kobiet
  Koordynator: Katarzyna Wolszczak
  Aktualne zadania - wspieranie dzieci kobiet bezdomnych przez opiekę w popołudniowej świetlicy. 

Głównym celem działalności Koła jest rozszerzanie wiedzy psychologicznej oraz umiejętności studentów w zakresie zagadnień związanych z diagnozą kliniczną. 

Zapraszamy do współpracy!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz