O Zakładzie

Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej został powołany przez JM Rektora UKW z dniem 1 października 2011 roku.

Prowadzi badania w obszarach m.in.: prace nad skalą stanu somatycznego, prace nad Skalą Stresu Szkolnego, charakterystyka psychologiczna bezdomnych kobiet, mężczyzn i dzieci.

Kontakt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz